Nytt fra Pedagogstudentene

Kontaktpersoner:

Frank Aleksander Bræin (leder)

Martin Sorge Folkvord (rådgiver)

Martine Løkholm (rådgiver)

 

Pedagogstudentene er aktive deltakere på nettverkets møter og arbeid.

Sjekk www.pedagogstudentene.no for oppdateringer fra Pedagogstudentene på aktuelle nyheter relatert til både det å være student, nyutdannet og veiledning.

2019:

Statsbudsjettet for 2019 tildeler arbeidet med veiledning for nyutdannede lærere i skolen 60 millioner. Les mer om tildelingen i Utdanningsnytt.no

2018:

Hvor står vi i arbeidet med utarbeidelse av avtale veiledning for nyutdannede lærere i dag, ett år etter vedtaket i Stortinget?

Les mer om det her:

http://www.pedstud.no/2018/02/fremovermelding-veiledningordning/

http://www.pedstud.no/2017/12/horing-pa-stortinget-pedagogstudentenes-budskap-om-kompetansekrav-laerernorm-og-opptakskrav/

Radioinnslag:

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32000718/10-01-2018

Innslag nummer 17 (10. januar 2018): «Nyutdannede lærere må ha mentor».

 

2017:

Landets lærerstudenter har blitt hørt!

En samlet KUF-komité vedtok den 14.02.17 en innstilling der Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

"Dette er en stor seier for Pedagogstudentene og for dagens og framtidens lærere i barnehage og skole. Vi har arbeidet for nasjonale rammer for veiledningsordningen i lang tid, og vi er glad for at politikerne nå tar signalene fra lærerstudentene på alvor", sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Silje Marie Bentzen

Les hele saken her