Kunnskapsbasen

Sentrale dokument og avtaler

Faglig veileder: Veiledning av nyutdannede - hvordan kan det gjennomføres? (KD 2019)

Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole (KD 2018)

Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene (KD 2017)

Avtale om kvalitetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen - KS og KD (2014)

Pedagogavtalen (2009)

Nasjonalt nettverk - koordinator (2006)

Nasjonalt nettverk - mandat (2002)

 

 

Digitalt læringsmateriale

Nettverkets YouTube-kanal:

Her finner du videosnutter om veiledningsordninger i kommuner: arbeidsgivers ansvar, veilederes oppgaver og betydning av veiledning.

"Kunnskapsoversikt"

- relevant litteratur til arbeidsgruppen for rammer for veiledningsordninger

Dokument

 

 

 

 

 

 

Evalueringer

Rambøll (2016): Sluttrapport - evaluering av veiledningsordningen for nyutdannede pedagoger i barnehager og skoler

Rambøll (2015): Delrapport 1 - evaluering av veiledningsordningen for nyutdannede pedagoger i barnehager og skoler

Dahl, Thomas (2005): Evaluering av veiledning for nyutdannede lærere - kompetansenettverk

Utdanningsforbundet 2017: Faktaark 2017:5 Evaluering av veiledningsordningen for veiledning av nyutdannede lærere og barnehagelærere

 

Relevant litteratur

Veiledning av nyutdannede pedagoger i barnehager og skoler - Delrapport 2015

Stortingsmelding 22 (2010 - 2011): Motivasjon - mestring - muligheter

Stortingsmelding 11 (2008 - 2009): Læreren, Rollen og Utdanningen

Stortingsmelding 21 (2016 - 2017): Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

 

 

Relevante bøker og artikler fra nettverket i 2018:

- Brit Hanssen og Sissel Østrem: Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum. UNIPED (02/2018)

 

2017:

- Inger Ulleberg og Per Jensen: Systemisk veiledning i profesjonell praksis

- Eva Bjerkholt: Profesjonsveiledning: Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt

- Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner: Lesson study og lærernes læring

- Universitetet i Stavanger: Ser etter svakheter hos nye lærere

- Magne Jensen, Thorbjørn Karlsen og Geir Luthen: Veiledning og oppdagelse

 Publikasjoner i nettverket 2005 - 2010 her

International networks/programs: