Nettverkets årsmeldinger

Både nettverket og de regionale programmene søker hvert år midler om drift fra Utdanningsdirektoratet, og inkluderer en handlingsplan for neste studieår i denne. Det sendes inn en årsrapport for bruk av disse midlene hver vår.