Feirer 60 millioner til veiledning av nyutdannede i Statsbudsjett 2019!

I Statsbudsjettet for 2019 ble det satt av av 60 millioner kroner til arbeid med veiledning for nyutdannede lærere i skolen. Pedagogstudentenes beregninger viser at 60 millioner kroner vil tilsvare halvannen time veiledning per nyutdannet i uka. Dette er en start, og målet er at ordningen også vil omfatte lærere i barnehagene.

Professor Eva Bjerkholt ved USN, leder for Nettverk for veiledning av nyutdannede, sier at denne bevilgningen er svært viktig, og at den sender et klart og tydelig signal til skoleeiere om at dette er et område som satses på. I et intervju i Utdanningsnytt går både hun og Frank Bræin, leder for Pedagogstudentene, nærmere inn på både behov og forventninger knyttet til tildelingen.

Les hele artikkelen i Utdanning.no