Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen

"Gode og trygge lærere er avgjørende for elevenes læring" Guri Melby (V)

Regjeringspartiene ble i budsjettforliket enige om å bevilge 60 millioner kroner til veiledning av nyutdannede lærere. 26.04.19 kom pressemeldingen om hvordan midlene skal disponeres. Utdanningsdirektoratet forvalter ordningen, som innebærer at alle skoleeiere må sende en søknad om midler innen 29. mai 2019 for skoleåret 19/20. Utdanningsdirektoratet administrerer ordningen, og både kommuner og friskoler som skoleeiere kan søke om tilskudd.

Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Skolen og skoleeier bestemmer selv hvordan de vil organsiere veiledningen, men et vilkår for å få støtte er at veiledningen skal være i tråd med prinsippene i dokumentet  "Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole". Prinsippene er utarbeidet i samarbeid med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning, og er en del av de nasjonale rammene partene ble enige om i september 2018.

Rundt en av ti grunnskolelærere slutter i jobben sin innen de første fem årene etter endt utdanning, ifølge tall fra SSB. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier at han vil at flere lærere skal oppleve mestring i den første tida som lærar, og at god veiledning kan gi de nye lærerne mer og viktig trygghet i hvordan de håndterer lærerrollen og mestrer sin arbeidssituasjon. Stortingsrepresentanter fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Venstre kommenterer også:

– Vi vet at frafallet fra læreryrket er større de første årene i læreryrket, og det er derfor viktig at vi nå styrker veiledningen av nyutdannede lærere. Gode og trygge lærere er avgjørende for elevenes læring, sier Venstres Guri Melby. Kent Gudmundsen (H) mener det kan være overveldende for en nyutdannet lærer å stå alene foran mange elever. – Da er veiledning og god støtte fra kolleger viktig for å bidra til trygge, gode og flere kvalifiserte lærere framover., sier han. Han støttes av KrFs Hans Fredrik Grøvan.– Veiledning av nyutdannede lærere bidrar til mulighet for refleksjon og kan fungere som god hjelp for å komme gjennom praksissjokket på en best mulig måte.– Overgangen fra studier til hverdagen i et klasserom kan være stor, og god veiledning kan bidra til å redusere frafallet, sier Frps Roy Steffensen (©NTB).

Les mer om saken på NTB, Regjeringen eller Udir sine sider.

Nyttige lenker:

Retningslinjer for tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

Avtale mellom partene: Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage og skole