Utlysning av midler til tiltak for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere 2018-2019

Utdanningsdirektoratet har nå offentliggjort utlysningen av midler til tiltak for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere for 2018-19.

Utdanningsdirektoratet lyser ut 10 millioner kroner til tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere. Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke.

Søknadsfrist er 1. juni.

 

Lenke til utlysning:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede/midler-til-universiteter-og-hogskoler/