Utdanningsdirektoratet lyser ut 8 millioner til tiltak for veiledning av nyutdannede lærere i 2019

Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke om midler for å

  • drive informasjon- og motivasjonsarbeid rettet mot avgangsstudenter, ledere og eiere i barnehage og skole om veiledning av nyutdannede og tilbudet om veilederutdanning, spesielt mot barnehage- og skoleeiere som ennå ikke gir et tilbud om veiledning til nyutdannede.
  • opprette og ivareta arenaer hvor veiledere og nyutdannede kan møtes. Dette arbeid må gjennomføres i samarbeid med barnehage- og skoleeier.
  • drive informasjonsarbeid i dialog med Fylkesmannen

Alle universiteter og høgskoler med lærerutdanning kan søke. Søknadene må være knyttet til de prinsipper og forpliktelser for veiledning av nytilsatte nyutdannede som partene er blitt enige om. Søknadsfristen er 24. mai.

Noen universiteter og høgskoler har flere studiesteder. Hver institusjon kan kun levere én, samlet søknad hvor det fremgår hvordan de ulike studiesteder samarbeider om sine tiltak for veiledning av nyutdannede. Der flere lærerutdanninger allerede har etablert et regionalt samarbeid kan disse levere en felles søknad.

Les mer om kriterier og søknadsprosess hos Utdanningsdirektoratet.