Veiledning av nyutdannede - informasjonsfilmer på YouTube

Veiledning av nyutdannede har nå fått en egen YouTube kanal med intervjuer av arbeidsgivere, lokale veiledere, nyutdannede og representanter fra Universitet - og høgskolesektoren.

Disse videoene tar opp flere sentrale tema i arbeidet med veiledning for nyutdannede. De kan brukes både som en kilde til egen informasjon, og som tema på personalmøter og informasjonsmøter.

Flere av filmene vil også legges ut på KS' læringsplattform, og snuttene ligger også ute flere steder på denne siden.

Lenken til Youtube kanalen: https://www.youtube.com/channel/UCcFx3sDSMRh87deWVm-dN1A/videos