Veiledningskonferansen 2019: Veiledning for overganger i utdanning og arbeidsliv

Veiledningskonferansen 2019 arrangeres denne gangen av Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, i perioden 06. - 07. februar 2019.

Hovedfokus for konferansen er "Veiledning for overganger i utdanning og arbeidsliv", og målgruppen er alle som arbeider med veiledning som fagfelt, enten praktisk, teoretisk og/eller i forskning.

Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere holder eget nettverksmøte samme sted 05.02.19.