Nettverkets mandat:

* Å bidra til å koordinere og kvalitetssikre den kompetanseutvikling som tilbys lærere og skoleledere
* Å synliggjøre en mer helhetlig kompetanseutvikling, i tråd med lov-, regel- og lærerplanverk
* Å bidra til å heve høgskolenes og universitetenes kompetanse som tilbydere av kompetanseutvikling.

Nettverket skal koordinere og bidra til kvalitetsutvikling innenfor feltet veiledning av nuyutdannede førskolelærere og lærere.

Høgskolen i Sørøst-Norge er oppnevnt som nettverkskoordinator for nyutdannede lærere i Nettverk for kompetanseutvikling.

Utlysningsbrev med mandat - 12.06.2003