Nettverkskontakter:

Alle høgskoler og universitet med lærerutdanning er representert i nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. Hver institusjon har en eller flere representanter.

 

Liste over kontaktpersoner 2019 - PDF fil

Region Agder:

Ingvild Bergan

Region Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold:

Knut Rune Olsen (Buskerud)

Eva A. Wikstøl (Telemark)
Liv Torunn Eik (Vestfold)

Geir S. Luthen (Østfold)

Region Hedmark og Oppland:

Marit Bjorvand Børresen

Veilederutdanning:

Solveig F. Aasen

Ylva Langaas

Region Hordaland:

Kirsti Angvik Frugård (HVL)

Anne Chr. Aandahl (HVL)

Astrid Berglid Bakken (HVL)

Randi Moe (HVL) barnehage

Gerd Grimsæth (HVL) grunnskole

Ingrid Fossøy (HVL)

Gunnvi Sæle Jokstad (NLA)

Edel Kari Kvam (UiB)

Astrid Tolo (UiB)

Region Nordland:

Astrid Svendsen

Endre Kanestrøm

Lisbeth Flatraaker (veil.utd.)

Region Trøndelag:

Nina Aa. Vasseljen (NTNU Trondheim)

Sissel Utgaard (NTNU) - VGO

Ranveig Lorentzen (DMMH)

Region Oslo og Akershus:

Wiebke Klages (OsloMet) - bhg

Anne Breen (OsloMet) - yrkesfag

Inger Ulleberg (OsloMet) - grunnskole- og faglærerutdanning

Tina Tvedt (OsloMet) - Estetiske fag

Anne Kristin Dahl (UiO ILS)

Mona Sannerud Moe (NIH)

Per Midthaugen (NIH)

Inger Anne Westby (NMH)

Region Rogaland:

Marianne S. Tveitnes (UiS) Grunnskole

Inger Benny E. Tungland (UiS) Barnehage

Region Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal:

Gerd Sylvi Steinnes (HiVolda)

Bente Vatne (HiVolda) veilederutdanning

Region Troms og Finnmark:

Inger Merethe Hansen (UiT - Norges arktiske universitet)

Kirsten Sivertsen Worum (UiT - Norges arktiske universitet) (veilederutdanning)

Marit Kristin Sara - Samiske høgskole