Region Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold samarbeider om programmet "Ny som lærer i barnehage og skole" i de 4 fylkene. Dette er et statlig finansiert program i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Universitetet og høgskolen samarbeider med Fylkesmannsembetene, KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet i de 4 fylkene.
Utdanningsinstitusjonene samarbeider med skoleeiere og lokale arbeidsgivere i utviklingen av program for nyutdannede lærere i barnehager, skoler og videregående opplæring det første året i yrket, og tilbyr veilederopplæring til de lokale veilederne. På denne hovedsiden vil du finne en del bakgrunnsmateriale og dokumenter som er felles for programmet, samt en underside med informasjon spesielt for hvert fylke.

Dersom du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med teamlederne i de ulike regionene eller administrativ konsulent Tonje Harbek Brokke.

 

 26.04.18: Partnerskapskonferansen "Ny giv for nye lærere?"