Region Nordland

Veiledningsordningen i Bodø Kommune

Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal ha en personlig mentor på sin arbeidsplass og den nyutdannede skal ha avsatt 1 time pr. uke til veiledning. Mentoren er en lærer som primært har veilederutdanning eller har lang erfaring som lærer/barnehagelærer. I tillegg til å ha mentor på arbeidsplassen er den nyutdannede tilknyttet en ekstern gruppe som består av ca 6 andre nyutdannet fra andre skoler/og  barnehager. Denne gruppen blir ledet av en veileder ansatt av Bodø Kommune.

 

I samarbeid med Nord Universitet campus Bodø har veiledningsordningen i Bodø Kommune følgende årshjul:

 

Sept/ okt på Nord universitet Campus Bodø:

Oppstartseminar for alle nyutdannede lærere i barnehage/skole, mentorer og veiledere sammen med ledelsen på barnehage og grunnskolekontoret og  koordinator for/i prosjektet/tiltaket ved Nord Universitet Campus Bodø. Oppstartsseminaret blir ledet av koordinator for tiltaket ved på Campus Bodø og  undervisningssjef  og barnehagesjef er innledere sammen med innledere fra faglig ansatte ved Campus Bodø. På slutten av dagen møtes de nyutdannede i sin grupper med veileder for første gang. 

    

Okt-jan på Nord Universitet Campus Bodø:

2- 3 veiledningsøkter i grupper. 

1 felles fagmøte med mentorene i barnehage og skole. Møtet er ment å gi mentorene oppfølging/støtte og faglig input i deres arbeid som mentor for en nyutdannet  på arbeidsplassen. Innholdet i fagmøtet blir utarbeidet av to fra  bestemt av    

 

Jan/feb på Nord Universitet Campus Bodø:

Felles fagdag for nyutdannede lærere i barnehage/skole fagdag med tematikk som veiledere sammen med de nyutdannede i gruppen ser det er behov for blir tatt opp. Koordinator for/i prosjektet/tiltaket ved Nord Universitet Campus Bodø leder dagen. Fagdagen blir avsluttet med en veiledningsøkt i gruppe.

 

Feb/mars på Nord Universitet Campus Bodø

1 felles møte med mentorene i barnehage og skole. Møtet er ment å gi mentorene oppfølging/støtte og faglig input i deres arbeid som mentor for en nyutdannet  på arbeidsplassen

 

Feb/apr på Nord Universitet campus Bodø:

2 veiledningsøkter i grupper.

Evalueringsseminar med faglig innslag med tema valgt ut fra ønsker fra de nyutdannede og deres veiledere. Koordinator for/i prosjektet/tiltaket ved Nord Universitet Campus Bodø leder dagen. Evalueringsseminaret blir avsluttet med en veilednings økt i gruppe.

Samarbeidsmøtene mellom koordinator for/i prosjektet/tiltaket ved Nord Universitet Campus Bodø og Bodø Kommune blir lagt før hvert oppstartsseminar og innimellom det og de andre aktivitetene i veieldningsordningen og avsluttes med et evalueringsmøte på slutten av skole- og barnehageåret.

 

Veiledningsordningen for nyutdannede lærere i Bodø (PDF)