Region Trøndelag

I "Ny som lærer i Trøndelag" samarbeider lærerutdanningene i Trondheim, Fylkesmannen i Trøndelag, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og skole- og barnehageeiere i Trøndelag om å legge til rette for en god inngang til læreryrket for fylkets nyutdannede lærere.

Dette skoleåret favner "Ny som lærer i Trøndelag" Trøndelag fylkeskommune (videregående skole) og kommuneregionene Trondheim, Fosen, Orkdal/øy, Gauldal og Værnes. Programmet er statlig finansiert, tilknyttet Utdanningsdirektoratet, og organisert med ei styringsgruppe og ei koordineringsgruppe.

Programmets styringsgruppe: Bjørn Rist (Fylkesmannen i Trøndelag), Åse Aspås (KS), Jorid Østvik (Utdanningsforbundet), Arnhild Opdahl (Trøndelag Fylkeskommune), Kristin T.Alfer (grunnskole- og barnehageeiere), Ranveig Lorentzen (DMMH), Sissel Utgaard (NTNU), Nina Aa. Vasseljen (NTNU).

Programmets koordineringsgruppe: Nina Aa. Vasseljen (NTNU), Sissel Utgaard (NTNU), Ranveig Lorentzen (DMMH), Kristin Alfer og Kristin Gudim (Trondheim), Gøril Dønheim-Nilsen (Fosen), Torunn Otervik (Orkdal/øy), Marit S.Ishoel (Gauldal), Mary Ann Myhre (Værnes) og Arnhild Opdahl (Trøndelag Fylkeskommune).