"Når vi fokuserer på lærerne, lykkes barna"

Veiledning i barnehage, skole og videregående opplæring

Hvordan gjør vi det?

Profesjonalisering av yrkestarten

Nettverkets oppgave er å spre informasjon om veiledning for nyutdannede til nyutdannede, arbeidsgivere og universitet/høgskolesektoren. Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere finaniseres av Utdanningsdirektoratet. Nettverket og nettsiden administreres fra Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.